Feature Writing, Exercise 1:

COPYREADING AND HEADLINE WRITING

Instruction: The story below is error-laden. It contains error in spelling, grammar, sentence construction and others. Copyread the same using copyreading marks and symbols. Write a suggested headline with kicker, downstyle.

The regional office off the department of Science and Technology (DOST) here has started conducting seminars an trainings on livelihood projects too provide basic knowledge skills and to start and enhance projects form which income can eb derived As a way to prepare four any eventuality, workers of the government hu might be affect by its ration alization program no
leern skills for alternative production undertakings
At least 8 schience re searchers and elkeven assistants and other workers of the reg’l Office have conducted siries of trainings on the production of hum, beacon,tocino, longganisa, tapa and chicharon baboy/kalabaw
Tejada said the Regional Office offers otherskills trainings depending on the interests and incline of the requesting parties like mushroom production, oil production, fishpaste and sauce production others
“this are some of processed food consumed largely by Filipino families, and w/c are gud source of income when produced and seld on a commercial scale
Said dr. Jaye Tejada, DOST regional director
“This production skills are important two learn wether we are affected the by rationalization program or not. We can makwe use of thee skills too augment our presents income. Who know, we might fine the venture moore profitable then when we are in government service,” she sed.

COPYREADING AND HEADLINE WRITING
Instruction: The story below contains quite a number of mistakes in spelling, sentence construction and others. Copyread the same using copyreading marks and symbols. Write a suggested headline with kicker, downstyle.

The metropolitan tuguegarao wa ter district (MTWD) Will undertake measures to ensure The sufficient supply of potable H2O of its members-consumers.
MTWD General manager Arnulfo villania said wid the passing of time, the quality of water that people all over the world drink becomes unreliable due too pollution.
“Added to dat is the various and diverse sculptures as a result of the adoption of modern tech and the people’s lack of concern over the deteriorating quality of potable water that have we, villania said
The GM said he has already assigned some technical personel of the dist. to conduct periodic taking of water samples for quality testing in consonance with the requirements of the dep’t of health.
Villania, however, warned of possible contamination the water fowling to the cxonsumer hpouseholds the including commercial and industrial consumrs
The Metropolitan Tuguegarao Water District now is conducting regular flushing of tis water pi pes thru w/c water to the consumers flow.
he said the local gov’t units (LGU) have tobe consciuous abowt the manner by w/c their drainage are construted to avoid the contamination lof the district’s water pipes.
With the use of the compressor, the mani water pipes are freed of the delivery of dirty n turbid H2O either thru the old concrete cast iron (CCI) or the polyvynil chloride (PVC) pipes.
The local water district, meanwhile is now inducing highe pressured air with a similatneous flow of water to de-scale solid depsit inside water pipes of the Tug., Solana and piat water districts

COPYREADING AND HEADLINE WRITING
Panuto: Maraming mali sa balita. Iwasto ang mga ito sa pamamagitan ng mga pananda (copyreading symbols). Lagyan ng ulo and balita na may kicker, downstyle.

Kalahok ang lahat ng magaaral na estudyante mula sa unang taon hanggang ikapat na taon sa kampamnyang ibinunsod ng kilusan.
Nagbunsod ng Operation Linis at Pagpapaganda ng Kampus and PNU Laboratory School alas ocho ng umaga noong sabado, Nobyembre 4th sa kampus.
Ang tanging layon ng paaralan ay upang pagandahan ang kampus at bawasan ang polusyon sa kappa ligiran.
Kaakitakit sa paningin ang isang malinis na kapaligiran
ang wika nang aming masdipag at mahal na pununguro na si Ginang Emelda Kruz.
Nagtanim ng mga palamutiang halamn ang mga freshman sa harapan ng paa ralan.
Pininturahan ang bakod ng mga junior at seniors ang bakod ng paaralan. Nagatnim ng mga punongkahopy ang mga sophomore sa likod ng paaralan. Purihin ang mga masisipag na students and t4eachers.
Sa mantala ang sang guniasn ng mga guro at magulang na kin bibilangan ng 5 pinuno at limampung kasapi kasapi sa malawakang pag tatanim ng mga punongkahioy na inilunsad ng pamahalaang nasyonal sa Rizal Montalban.
Nalalapit na ang graduation. Mahigit na isang libong seniors sa ikaapat na taon ang gagraduate.

Wasto ang baybay ng Emelda Kruz. Hindi sinasadya ang pagkaltas sa salitang pampalamutianm sa ikalimang parapo. Palalahanin mo ang typesetter tungkol ditto sa pamamagitan ng wastong pananda.

Panuto: Iwasto ang mga mali sa tanging lathalain. Lagyan ito ng isnag kawiliwiling pamagat na downstyle.

Ang mga mag-aaral mula sa unang taon hanggang ika-4 na taon kasama ang kanilang taga-payo ay kasangkot sa kampanya.
Naglungsad ang matas na paaralang Osmnena ang Operasyon Linis Sa ika-8 ng umaga, sabado, Setyembre 28. Layunin ng paaralan ang pagpa-paganda nang kampous at ang pagiwas ng polusyon. Ito ang pagtugon sa panujkala nang panglungsod pamahalaang na tinaguriang Alay-Bayan, Banatay Linis.
Ang magandang kapaligiran ay lkaakitakitr tignan at ang kapali giran na malinis ay masarap tirahin ang sabi n gating masipag at matalkinong punungguro na si Bb. Nina Kruz.
Nagtanim ng mga halamang namumulaklak ang mga freshmen at sophomore, samantalang tumanim naman ng punung kahoy ang mga jun iors at seniors sa likod ng gusakling pantahana.
Samantala, ang sangguniang mga magulang at Guro ay lalahok sa pangrelihiyong treeplanting drive na nilunsad ng Pamahalaang nasyonal.
Nalalapiut na ang Pasko. Hanggda nab a kayo?

Wasto ang baybay ng Nina Kruz at sa hindi sinasadya, nacross-out ang salitang Alay Bayan. Iulat ito sa typesetter sa pamamagitanm ng paggamit ng mga wastiong pananda.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s